Etikettarkiv: mamp

Lösning för MAMP: ”MySQL server has gone away”

Stötte idag på problem då jag skulle importera en Drupal-databas från live till min lokala miljö, MAMP (inte pro!).

ERROR 2006 (HY000) at line 893: MySQL server has gone away

Problemet ovan ledde i sin tur till att endast 30st tabeller kom med, och Drupal fick damp. Detta är ganska enkelt att åtgärda, för såväl Pro som oss vanliga dödliga.

 1. Stoppa MAMP.
 2. Om du INTE kör PRO, skapa /Applications/MAMP/conf/my.cnf
  Om du kör PRO: Opened File > Edit Template > MySQL my.cnf

Jag kör numera på följande conf, vilket löste problemet för mig:

[mysqld]
max_allowed_packet = 64M
wait_timeout = 6000
[mysqldump]
max_allowed_packet = 64M

Virtual hosts i MAMP

Det är egentligen inte så svårt att lägga till flera virtual hosts i MAMP. Men för er som aldrig har gjort, eller för er som behöver en liten reminder då och då (t.ex. jag)…

 1. Lägg först till adressen i din hosts-fil, vi pratar om MAMP (mac), så sudo vim /etc/hosts
 2. Lägg till en conf-fil i /Applications/MAMP/conf/apache/vhosts
  (ex vhost.local.conf)
 3. Starta om apache (MAMP): sudo /Applications/MAMP/bin/apache2/bin/apachectl restart

Done!

Conf-filen kan se ut så här:

<VirtualHost *:80>
  ServerName vhost.local
  DocumentRoot /Applications/MAMP/htdocs/vhost.local/
  <Directory /Applications/MAMP/htdocs/vhost.local/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>