Etikettarkiv: mysqld

Lösning för MAMP: ”MySQL server has gone away”

Stötte idag på problem då jag skulle importera en Drupal-databas från live till min lokala miljö, MAMP (inte pro!).

ERROR 2006 (HY000) at line 893: MySQL server has gone away

Problemet ovan ledde i sin tur till att endast 30st tabeller kom med, och Drupal fick damp. Detta är ganska enkelt att åtgärda, för såväl Pro som oss vanliga dödliga.

  1. Stoppa MAMP.
  2. Om du INTE kör PRO, skapa /Applications/MAMP/conf/my.cnf
    Om du kör PRO: Opened File > Edit Template > MySQL my.cnf

Jag kör numera på följande conf, vilket löste problemet för mig:

[mysqld]
max_allowed_packet = 64M
wait_timeout = 6000
[mysqldump]
max_allowed_packet = 64M